Reklamacje i zwroty

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupna, muszą Państwo poinformować Sklep rehabilitacyjny Delf będący
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy kupna, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o chęci odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego pkt 2.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zobowiązani są Państwo do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.
 7. Otrzymają Państwo zwrot płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo sklep Delf o odstąpieniu od umowy kupna. Zwrot pieniędzy nastąpi w taki sam sposób w jaki Państwo opłacili zakup (chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie).
 8. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 10. Sklep Delf może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.
 11. W związku ze zwrotem ponoszą Państwo koszt odesłania zamówionego produktu. Sklep Delf nie odbiera przesyłek nadanych za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy kupna produktu dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zgodnie z dz.u. 2014 poz. 827

 

Reklamacja

 

 1. Sklep rehabilitacyjny Delf dostarcza produkty bez wad.
 2. Jako sprzedawca, sklep rehabilitacyjny Delf, jest odpowiedzialny wobec Klienta, za wady fizyczne lub prawne (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu całego okresu gwarancji.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 4. Sklep rehabilitacyjny Delf zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, produkt zostanie wymieniony na wolny od wad lub wada zostanie usunięta.
 6. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Kupującym możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:skleprehabilitacyjnydelf@gmail.com. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
 7. W przypadku zwrotu środków szybkim przelewem i/lub kartą płatniczą, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy powiązany z powyższą metodą płatności.

 

Gwarancja

 

 1. Sklep Delf nie jest producentem produktów prezentowanych w sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów produktów prezentowanych w sklepie określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych produktów.